kiyaslabakalim header

Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi! Uzaktan Eğitim Ne zamandır Var?

Öğretmen ve öğrencinin aynı yerde olma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve öğrenciye kendi öğreniminin sorumluluğunu veren

Picture of Hakan Yıldırım

Hakan Yıldırım

Öğretmen ve öğrencinin aynı yerde olma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve öğrenciye kendi öğreniminin sorumluluğunu veren “uzaktan eğitim”, günümüz örgün eğitim sistemine alternatif, geçmişi birinci yüzyıla kadar uzanan bir eğitim sistemidir.  Ve teknolojinin ilerlemesi ile başarı oranı her geçen gün artmaktadır. Kesin başlangıç ​​zamanını belirlemek mümkün olmasa da uzaktan eğitim uygulamalarının organizasyon yapısında kullanımına 19. yüzyılda rastlanmaktadır. Kısaca bakacak olursak uzak uygulamaların tarihsel gelişimini şu şekilde sıralamak mümkün;

1728 Boston’daki “Shortcut Lessons” gazetesinde ilk uzaktan eğitim çalışması başlatıldı.                                                    1833’te bir İsveç üniversitesinde kadınlara “Harf Dersleriyle Kompozisyon” ödülü verildi.                                                    1840 Stenografi öğretmeni Isaac Pitman İngiltere’nin Bath kentinde steno harfleri öğretmeye başladı. Pitman genellikle ilk modern eğitmen olarak bilinir.                                                                                                                              1892 Chicago Üniversitesi’nde mektup kullanarak eğitim bölümü açıldı.                                                                                  “Hermands” 1898 yılında İsveç’te kurulmuştur ve dünyadaki başlıca uzaktan eğitim kurumlarından biridir. Bu eğitim kurumunda dil eğitimi verilmektedir.                                                                                                                        1906’da Amerika Birleşik Devletleri’nde mektupla ilköğretime başlandı.                                                                                    1919 Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk eğitici radyo istasyonu kuruldu.                                                                                  1920 Amerika Birleşik Devletleri’nde 176 eğitim radyo istasyonu kuruldu.                                                                                1923 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde mektupla lise eğitimi başlamıştır.                                                                       1932-1937 IOWA Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde televizyon programları öğretmeye başladı.                       1939 Fransa’da savaş yıllarında öğrenciler için uzaktan eğitim düzenledi.                                                                                 1960 İngiltere’de “British Open University” açıldı.                                                                                                       Türkiye’de uzaktan eğitim ilk kez 1927’de bir toplantıda eğitim sorunlarını tartışmak üzere gündeme gelmiş, ancak fikir olarak kalmış ve pratikte uygulanamamıştır. Bu konudaki tartışmalar 1950’lere kadar devam etti. Uzaktan eğitimin Türkiye’deki tarihsel gelişimini şöyle sıralayabiliriz;

1927 sezonu Bakan Mustafa Necat’ın tarafından tartışılması                                                                                                        1956 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü,                                          1961 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okuma yazma okulu açıldı.                                                                                    1966 Okuryazarlık Merkezi ana departman oldu,                                                                                                                      1975 Yay-Kur eğitimleri, uzaktan eğitim uygulamalarının uygulanması,                                                                                1978 Açık öğretim üniversitesi kurulmasına ilişkin karar,                                                                                                      1981 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Açılışı                                                                                                       1981 Anadolu Üniversitesi TRT işbirliğiyle okul televizyonu aracılığıyla eğitime başladı.                                              1992 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim yapan spor salonunun açılışı ODTÜ online eğitim ile IDEA paketi lansmanı.

Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak gelişen uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi dört ana aşamaya ayrılarak incelenebilir. Mclendon (1999) bu aşamaları şu şekilde ayırmıştır; “E-öğrenme”, “Multimedya modeli”, uzaktan eğitim modeli ve son olarak esnek öğrenme modeli.

Keşfet

KIYASLA BAKALIM