kiyaslabakalim header

Abdest Nasıl Alınır? Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler!

KAYNAKCnnturk.com Müslüman vatandaşlar, dini görevini yerine getirmeden önce abdest alırlar. Abdest almak için arayışa koyulanlar,

Picture of CNN TÜRK

CNN TÜRK


Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler
expand

KAYNAKCnnturk.com

Müslüman vatandaşlar, dini görevini yerine getirmeden önce abdest alırlar. Abdest almak için arayışa koyulanlar, doğru abdest alımı için araştırmalarda bulunuyor. Müslüman aleminde temizlik imandandır deyimi ise abdestin anlamını kısaca özetliyor.  Abdest, İslam dininde namaz kılmadan önce veya diğer ibadetlerde bulunmadan önce yapılan bir temizlenme eylemidir. Abdest alınırken belirli bir sıra takip edilir. Bu sıraya uygun olarak abdest alındığında, namaz kılmak veya Kuran okumak gibi ibadetleri yerine getirebilirsiniz. Abdest alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, suyun tüm vücut kısımlarına temas etmesi ve abdest alınırken sıranın doğru takip edilmesidir. Diyanet abdest alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

ABDEST ALIRKEN İZLENECEK ADIMLAR:

Niyet: Abdest almadan önce niyet etmek gerekir. Niyet, içten bir şekilde yapılır ve “Abdest alıyorum” demek yeterlidir.

Elleri Yıkama: Eller bileklere kadar üç kere yıkanır.

Ağız ve Burun Yıkama: Sağ el kullanılarak ağza üç kere su alınır ve çalkalanarak tükürülür. Ardından sağ el ile buruna üç kere su çekilir ve sol el ile burun temizlenir.

Yüz Yıkama: Alından çene altına ve kulaktan kulağa kadar olan yüz bölgesi üç kere yıkanır.

Kolları Yıkama: Önce sağ kol dirsekle birlikte yıkanır, ardından sol kol aynı şekilde yıkanır. Her iki kol da üçer kere yıkanır.

Başı Meshetme: Islak elle başın dörtte biri meshedilir (başın üzerinden el sürülerek geçilir).

Kulakları Meshetme: Başın meshi sırasında parmaklarla kulaklar da içten ve dıştan meshedilir.

Ayakları Yıkama: Önce sağ ayak, bileğe kadar üç kere yıkanır. Ardından sol ayak aynı şekilde yıkanır.

Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve SurelerABDEST NASIL ALINIR? NAMAZ ABDESTİ ALINIŞI!

1) Niyet

Abdest almadan önce Müslüman, abdest için niyet alır: Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Abdest bozulmadığı müddetçe bu niyet esas olarak alınır.

2) Ellerin yıkanması

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Parmakların arası iyice ovalanır. Bilek de dahil olmak üzere iyice temizlenilir. Eller yıkanırken okunacak dua: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûran. Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.

3) Ağızın yıkanması

Eller temizlendikten sonra, Müslüman 3 kez ağzına su getirir, ağız içini temizler. Ağıza su getirilmeden önce okunacak dua: Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ. Anlamı: Ey Rabb’im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.

4) Buruna su verilmesi

Ağız temizlendikten sonra, Müslüman burnuna üç kez su verir, genizlere kadar su çekilmesi gerekir. Buruna su verilmeden önce okunacak dua: Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar. Anlamı: Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme

5) Yüzün üç kez temizlenmesi

Buruna üç kez su verildikten sonra, yüz 3 kez yıkanır. Okunacak dua: Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh. Anlamı: Ey Rabb’im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler6) Sağ kolun yıkanması

Üç kez yüz yıkandıktan sonra sağ kol istenirse üç kez yıkanır, isterinirse dirseklere kadar su tutularak temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra. Anlamı: : “Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra.” Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

7) Sol kolun yıkanması

Sağ kol gibi, sol kol da aynı şekilde temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ. Anlamı: Ey Rabb’im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.

 8) Başın mesh edilmesi

Sol kol yıkandıktan sonra sağ el suya tutulur, el avucu başın tam ortasına konulur, öne doğru el iner. Okunacak dua: Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike. Anlamı: llah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.

9) Kulakların temizlenmesi

Baş mesh edildikten sonra, eller temizlenir ve kulak içi ve kulak arkası temizlenir. Okunacak dua: Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû. Anlamı: Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.

Abdest Nasıl Alınır Abdest Alırken Okunacak Dualar ve Sureler10) Boyun temizlenmesi

Kulaklar temizlendikten sonra eller temizlenir, baş parmak harici 4 parmak (her iki el için geçerli) ters olarak boyun arkasına sürülür. Okunacak dua: Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl. Anlamı: Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.

11) Sağ ayağın temizlenmesi

Boyun temizlendikten sonra sağ ayak temizlenir, ayak parmakları arası ovalanır. Okunacak dua: Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm. Anlamı: Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

12) Sol ayağın temizlenmesi

Sağ ayağın temizlenmesi aynı şekilde sol ayak da temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. Anlamı: Ey Rabb’im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

Abdest aldıktan sonra Müslümanların okuyacağı dua: Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke.

Anlamı: Allah’ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah’ım, Sen’i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen’den başka ilah yoktur. Sen’in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen’in kulun ve rasulündür. Sen’den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir? Abdesti Bozan Durumlar Hangileridir, Ne Zaman Abdest Tazelenir?

Cuma namazı kaç dakika sürer, kaçta biter? Cuma namazı süresiyle ilgili detaylar…

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Adım adım Cuma namazı kılınışı…Source link

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Keşfet

KIYASLA BAKALIM