kiyaslabakalim header

DENİZLİ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DENİZLİ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDENİLAN Ahmet ve Hediye oğlu, 01.03.1981 Çal doğumlu, 40993063262 TC Kimlik

Picture of Hakan Yıldırım

Hakan YıldırımDENİZLİ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN

Ahmet ve Hediye oğlu, 01.03.1981 Çal doğumlu, 40993063262 TC Kimlik numaralı müşteki Halil DURAN hakkında açılan kamu davasında;
Sanık Deniz Varvar’ın üzerine atılı müşteki Halil Duran’a üzerine atılı “Bir Senedi Vermeye Mecbur Edilmesi Suretiyle Silahla İşyerinde Yağma” suçundan cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında; sanığın savunmasının aksine cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmaması sebebiyle müsnet suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından sanığın 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, karar verilmiştir.
Mahkememizin 28.03.2024 tarih ve 2020/293 Esas 2024/161 Karar sayılı iş bu kararı, müştekiye tebliğ edilememiştir. İlanın, gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Denizli Merkezde (yargı sınırları içinde) bulunanlar için doğrudan; Denizli Merkez (yargı sınırları) dışında bulunanlar için bulunduklar yer Ağır Ceza (yokluğu halinde Asliye Ceza) Mahkemesi kanalıyla Mahkememize verecekleri (gönderecekleri) bir dilekçeyle veya Mahkememize müracaat ile beyanı zabıt katibince tutanağa geçirilmek suretiyle; 5271 Sayılı CMK’nun 272ve 273. maddeleri uyarınca dava dosyası istinaf incelemesi için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek suretiyle istinaf edebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02030079Source link

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Keşfet

KIYASLA BAKALIM